Tot nu toe

+ Hallo, ik ben Eef. Ben je nieuw op deze site, lees dan hier hoe je mij kunt helpen +

Zondag 2 januari werd mijn opa ontvoerd. In zijn huis vonden we zijn mobiel met hierop een raadsel.
Opa heeft 4 nieuwe smartphones verstopt in Breda en omgeving. Wie de mobiel vindt mag hem houden. Op deze smartphones heeft hij raadsels gezet die we moeten oplossen.


Op de pagina DAGBOEK kun je lezen wat er allemaal gebeurd is. Daar staat ook mijn videodagboek.
Op de pagina OPDRACHTEN kun je meehelpen het raadsel op te lossen.

Klik hier om meteen te helpen met de opdracht die nu bezig is.
Hieronder lees je wat er tot nu toe gebeurd is.
Op 2 januari j.l. werd mijn opa, Gerard van den Cornput uit Breda, voor mijn ogen door twee mannen meegenomen in een wit bestelbusje. Mijn opa had geen vijanden, hij was een alom geliefd persoon en wetenschapper.
Hij was bezig met een geheim project dat iets met internet te maken heeft, misschien is dat een link. Wat verder opmerkelijk is, is dat er vier nieuwe smartphones in zijn kamer lagen, althans de doosjes daarvan: Drie keer een Nokia N8 en een Iphone 4.
Waarschijnlijk heeft opa deze smartphones verstopt in Breda en omgeving. En dat er op die telefoons, net als op zijn eigen telefoon, raadsels en opdrachten staan. De vinder mag de telefoon houden. Laat wel even weten welk raadsel erop staat!

Eerste raadsel: De prent van Alva
Op Opa’s mobiel die we gevonden hebben in zijn huis staat een raadsel, het is een prent van vroeger. De prent verwijst naar het kasteelplein waar Alva ketterverbrandingen heeft laten uitvoeren. Jaap Schelden heeft hier een graf monument gevonden met een afscheidsbrief.

De afscheidsbrief verwees naar de grote kerk van Breda. De zoekers die bij binnenkomst het wachtwoord “VUURE” zeiden kregen hier een speciale audiotour. Deze is gemaakt door Gerard van den Cornput. De tour eindigde bij een nis met engelen beelden. Opa riep op tot een nieuwe beeldenstorm. Dus werden deze engelen met vereende krachten allemaal een kopje kleiner gemaakt. In 5 engelen troffen we een glowstick en in een engel een mobiele telefoon
Op deze telefoon stond een blauwdruk van panopticom en een afbeelding van de Furie van Houtenpen met een boodschap en coördinaten. Via GPS heeft dit geleid naar een locatie waar vroeger de vismarkt was. Onder een bankje werd door Roland, Sjoerd, Stijn en Bas een nieuwe brief met aanwijzingen gevonden.

Tweede raadsel: De Furie van Houtepen
In de brief werd verwezen naar een boek van G.G. van der Hoeven was te lezen dat de Spaanse overheerser flink huisgehouden heeft in Breda. Bij het burgerverzet werden 584 Bredanaars vermoord. De meeste Bredanaars sneuvelden in de Veemarktstraat, de St. Annastraat, de Molenstraat en de St.Jansstraat. Het bleek dat we in deze straten zoganaamde Led-Throwies moesten ophangen, dat zijn kleinde lampjes die je met behulp van magneten overal aan kunt hangen (als het ijzer is). Zodoende zou een patroon van een ster ontstaan dat door een sateliet herkend kan worden. Met deze stervorm kunnen we waarschijnlijk Panopticom uitschakelen op 21 januari 2011. In Restaurant La Iguana verzamelden zich zaterdag 8 januari een groep Leguanen die samen zo’n 584 Led Throwies maakten en daarmee in de straten een sterpatroon vormden.
In de St. Annastraat werd de tweede Nokia N8 gevonden door Mees.
Met daarop de volgende opdracht.

Derde raadsel: Varkens, pis en stront
We moeten op zoek naar scherven die op vier plekken zijn verstopt. Twee bij een beeld van Adriaan van Berghen, de schipper van de list met het turfschip. Een lag in Breda bij het beeld op het stadserf, de ander bij het beeld in Etten-Leur. En de vierde scherf zat bij Eef verstopt in de spoelbak van de WC. De tekst die op de pispot geschreven staat is: Marktplaats: Antieke pispot met resten wat dus verwijst naar deze advertentie.
Via een advertentie op marktplaats kwamen we terecht in het Breda’s Museum. Daar lag de inhoud van een beerput uitgestald in een vitrine (pis en stront). In de vitrine vonden we een aanwijzing dat we naar het archeologisch depot moesten. Hier konden echter maar 12 mensen naar binnen. Die twaalf mensen kregen een rondleiding en vonden daar in de kasten met archeologische vondsten vier houten stokjes, die samen 1 stok lijken te vormen.

stokje
Op de stokjes staat de tekst: Twee uur voor ‘ zonsopkomst dwaalt hij ‘ op donderdag in Breda ‘ breng hem zijn complete stok.
Op donderdagochtend om kwart voor zeven liep de pestmeester rond in breda.
Maar de er bleek een stukje te missen uit de stok van het depot. Deze was te vinden op het raamkozijn van het voormalig pesthuis nu ook wel bekend als het Graphisch Museum de Beyerd.

Bij het overhandigen van de complete stok werden de leguanen beloond met een nieuwe mobiel!

Vierde raadsel van Mr. Joris
Op de nieuwe mobiel staat een prent die ons verwees naar het oude stadhuis op de Grote markt. Daar lag een brief van opa, naast een portret van Maurits. In die brief vertelt hij over de tijd dat Breda in de klauwen van veldheer Spinola gevangen was. Dat de burgers en de notabelen brieven schreven in geheimschrift. Een deel van de brief van opa is geschreven in geheimschrift. Om dat op te lossen moet je allereerst dit filmpje bekijken over de kaartenmaker Callot.

Daarin zitten een paar hints die leiden naar de schijf van Alberti.

Het tweede deel van de brief van opa hebben we hiermee ontcijferd. Het tweede deel van de brief hebben we ontcijferd met de Mauritscode. Uiteindelijk bleek dat we naar de Spinolaschans moesten, in Breda-Noord. We moesten onze stappenteller meenemen en een schep.
spinolaschans
Uiteindelijk groef Rob Oomens hier de volgende telefoon op. Echter niet de Iphone die we verwacht hadden, maar een oude roestige Ericsson die geen sjoege meer gaf. Wat was dit voor een streek? Onder het batterijklepje bleek een foto van opa te zitten met de tekst: met mij gaat alles goed, zoek niet verder.

Zeeeer verdacht… Waar was die Iphone? En gaat het echt wel goed met opa?

De volgende dag begon als nachtmerrie: Eef had een afspraak met Sem, die naar eigen zeggen, informatie over opa had. Tijdens hun ontmoeting kwam er opeens een busje aanscheuren en probeerde Sem en een andere man Eef de bus in te sleuren. Door een welgemikte schop van Britt tussen de benen van Sem wisten de meiden te ontsnappen en gristen ook nog de tas van Sem mee.

Hierin bleek de Iphone te zitten: Sem was ontmaskerd.

Op de Iphone stonden verder aanwijzingen om Panopticom uit te schakelen. We moeten vrijdag om 21.00 uur een patroon van drie kruisen vormen met licht. Daarvoor gaan we onze 750 glowsticks gebruiken.

Oproep: Kom allemaal vrijdag om 20.30 uur naar de grote markt in Breda, bij de kerk. Als we genoeg mensen hebben kunnen we met z’n allen het lichtpatroon vormen!

Help snel hier mee

3 Reacties op Tot nu toe

  1. Pingback: replica louis vuitton luggage

  2. Pingback: louis vuitton replica

  3. Pingback: fake gucci eyewear

Geef een reactie